204. Depardieu menekül: egy vita margójára

Újabb olvasnivaló a Francia Politika-blog bátor olvasóinak: Egyéni és közérdek a kortárs Franciaországban: az állami szerepvállalás és az adózás problematikája. Avagy: miről mesél a külső szemlélő számára a Gérard Depardieu külföldre menekülése körüli polémia?

« Egyéni és közérdek a kortárs Franciaországban: az állami szerepvállalás és az adózás problematikája ». Műhelytitkok. Szerk.: Ditzendy Orsolya, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014., pp. 79-93.

“A tanulmány politológiai – történeti megközelítést alkalmaz. Célja, hogy szélesebb perspektívába helyezzen néhány kortárs franciaországi vitát. A tanulmány első része éppen ezért arról szól, hogy a francia köztársasági gondolat miként tekint egyén és közösség (egyén és állam) viszonyára, illetve egészen pontosan milyen kötelezettségeket ró az állampolgárra (a citoyenre) és/ vagy az államra. E problematika vizsgálata gyakorlatilag nem jelent mást, mint a köz- és a magánérdek konfliktusainak a vizsgálatát, illetve az e konfliktusokra adott francia válaszok áttekintését. A tanulmány második fele a francia köztársasági gondolat gazdasági aspektusát, az állam szerepét, illetve a szolidaritás és az adózás kérdéseit boncolgatja részletesebben. Avagy: miről mesél a külső szemlélő számára a Gérard Depardieu külföldre menekülése körüli polémia?”

Kommentek

Kommentek