29. Kérdések Toulouse politikai hatásairól

A toulouse-i gyilkosságok kapcsán óhatatlanul felmerül az a nem túl ízléses kérdés, hogy egy elnökválasztási kampány idején az eset kinek lehet politikailag kedvező. Végleges válasz még nincs, hiszen az "ügy" még ma is "zajlik", s a politikai adok-kapok is éppen hogy újraindult. De néhány értelmezési szempont már felvethető; s nem feltétlenül nélkül igaz az a politikai közhely, hogy a rendetlenség a hatalmon lévőknek kedvez.

1. Az első kérdés, ami fontos, az az, hogy a gyász pillanatai után egyáltalán milyen értelmezési keretbe helyezkedik majd a merényletről szóló közbeszéd: mi volt ez? Terrorizmus? Közbiztonsági probléma? Iszlamizmus? Antiszemitizmus? Egyének vagy csoportok tette volt? Bevándorlás? Franciák vagy nem franciák? Elhárítási kudarc? Gyors rendőrségi siker? Létezik-e politikai felelősség a merényletek kapcsán?

2. A második kérdés: a francia politikai folklórban a szocialistákat puhának tartják a biztonsági kérdések kapcsán, és ez 2012-re sem változott. François Hollande-ot hasonlították már Lionel Jospin-hez, akinek elhíresült 2002-es vereségét a biztonsági kérdésekhez való hozzáállásának is tulajdonítják. Ha ez az értelmezés nyer most is teret, akkor az a szocialistáknak nyilvánvalóan nem kedvezne (ennek megfelelően ezen értelmezési keretet Jean-François Copé már el is kezdte használni egy interjúban). Ha azonban sikerülne a vezető ellenzéki jelöltnek bebizonyítania, hogy egyfajta kormányzati gyengeség és szakpolitikai kudarc vezetett a tragédiához (lásd elhárítási kudarc-értelmezés), az Nicolas Sarkozy számára lenne kedvezőtlen.

3. Kérdés, hogyha a helyzet értelmezése kedvezőbb lesz a jobboldalnak, mint a baloldalnak, akkor abból Sarkozy vagy Marine Le Pen profitálhat inkább. A válasz nem egyértelmű. Nicolas Sarkozy ugyanis 2002 óta a biztonsági kérdéseket időről időre politikája középpontjába helyezi, ügyesen és szalonképesen kirándulva ezzel a Front National vadászterületére. Ahhoz azonban, hogy a Toulouse-vitát a maga javára fordíthassa, arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy 1) Toulouse igazolja az ő szakpolitikai prioritás-választásait, 2) hogy az ügyet a rendőrség relatíve gyorsan megoldotta. Magyarul el kell terelnie a figyelmet arról az egyébként jogos kérdésről, hogy miként csusszanhatott át egy régóta megfigyelt személy ilyen szinten a hatóságok szűrőjén.

4. Marine Le Pen politikája korántsem tűnik annyira antiszemitának, mint amennyire édesapja, Jean-Marie Le Pen politikája az volt (nemrég például demonstratív módon kizártak egy tagot a pártból náci karlendítése miatt). Így nem feltétlenül magától értetődő, hogy a merénylő antiszemita indítékai a diskurzusban egyértelműen "rátolhatók" a mai Front Nationalra. Marine Le Pen inkább radikálisan bevándorlás- és iszlámellenes, márpedig a toulouse-i eset ebben a keretben is bemutatható a választópolgároknak – és ma még senki nem tudja megmondani, hogy erre az értelmezésre miként reagálnak majd a választók. Az FN egyébként rendkívüli óvatosságot mutatott a merényletek kapcsán, amíg nem derült ki, hogy az elkövető indítékai milyenek.

(Forrás: http://globalspin.blogs.time.com)

5. Úgy tűnik, hogy egy magányos elkövetőről van szó, aki viszonylag kis befektetéssel tudott nagy társadalmi, politikai, emberi károkat okozni. Miként lehet magányos, laza hálózatokba szerveződő elkövetők ellen harcolni, milyen kerete lehet a kormányzati szakpolitikai cselekvésnek, az erről szóló politikai programnak?

6. Hogyan magyarázható, hogy esetleg franciák, francia állampolgárok az elkövetők – maga a toulouse-i merénylő, Mohamed Merah is francia állampolgár volt? Hogyan viszonyul ez a vita a francia nemzeti identitás kérdéséhez?

Az értelmezés után persze az lesz a fő kérdés, hogy ki az, aki a leghihetőbb és a leginkább megnyugtató választ adja majd a franciák aggályaira. Hiszen szép dolog, hogy a Vigipirate-terv skarlátvörös fokozatba ugrott, de vajon megnyugtató-e, hatékony megoldást sugalló lépés-e ez a választók számára?

Kommentek

Kommentek