61. Jobb az elnöki?

“Egy elnöki rendszer valószínűleg alkalmasabb nehéz reformok végrehajtására, mint egy parlamentáris rendszer” – mondta Orbán Viktor a Handelsblattnak. Korábban arról elmélkedett, hogy az alkotmányozás során “számos érv szólt amellett, hogy inkább a prezidenciális, elnöki rendszer felé mozduljunk” – állítólag csak a hagyománytisztelet miatt vetették el ezt a forgatókönyvet. De jó kérdéseket tett-e fel magának Orbán? Érvek és ellenérvek, francia áthallásokkal.

Elnöki vs. félelnöki

Először is Orbán Viktor (és gyakran a magyar közbeszéd sem) tesz különbséget az amerikai típusú elnöki és a francia típusú félelnöki rendszer között. Pedig a különbség hatalmas, és nemcsak azért, mert az amerikai elnök állam- és kormányfő egyben, a francia elnök pedig miniszterelnököt nevez ki maga mellé, aki felelős a parlamentnek…

Az igazán nagy különbség az, hogy az amerikai rendszerben a törvényhozás és a végrehajtó hatalom mind választói legitimitásában, mind gyakorlati működésében, mind felelősségben egymástól elválasztva működik. Az amerikai rendszerben az elnök nem felelős a Kongresszusnak. Ez a szigorú hatalommegosztás néha természetesen igenis lassítja és nehezíti a döntéshozatalt, vagy a nehéz reformok végrehajtását. Emlékezzünk csak arra, amikor Bill Clinton első ciklusában egyszer nem sikerült költségvetést elfogadni és leállt a szövetségi adminisztráció! Ne felejtsük el azokat a hatalmas vitákat sem, amelyek az adósságplafon megemelése, vagy akár az egészségügyi reform kapcsán zajlottak az USA-ban – és nem először.

clin_1847430c.jpgNem tudta megakadályozni, bár jól jött ki belőle (a kép forrása)

A félelnöki rendszerekre sem jellemző mindig és mindenhol a végrehajtó hatalom elsöprő erőssége. A francia alkotmánynak például van egy parlamentáris olvasata és gyakorlata is. Előfordul például, hogy az elnök nem ugyanabból a pártból származik, mint a miniszterelnöke, ilyenkor a parlamentáris elemek felerősödnek a rendszerben, az elnökiek pedig kicsit háttérbe szorulnak. Számos jellemző ráadásul, amelyeket a félelnöki rendszerhez kötünk (például a miniszterelnök felmentésének a joga) még csak nem is szerepel a francia alkotmányban, hanem egyszerű szokásjog.

Összességében tehát nem feltétlenül igaz az, hogy egy elnöki vagy félelnöki rendszer szükségképpen megkönnyíti a döntéshozatalt és a végrehajtást. Bizonyos esetekben ez így lehet, másokban nem. A tiszteséges elemzéshez arról is tudni kell valamit, hogy a hatalommegosztás hogy néz ki az adott országban, hogy konkrétan meddig terjed az egyes szereplők hatásköre, és hogy az alkotmányos hagyományok milyen hatással vannak a politikai rendszer működésére.

Jó rendszer?

Mindenekelőtt nem valószínű, hogy egy-egy politikai rendszerről en bloc kimondható lenne, hogy jó, nem jó, jobb, rosszabb. Az amerikai típusú elnöki rendszer hasonmásai egészen máshogy működnek Latin-Amerikában, mint az Egyesült Államokban, és a francia típusú félelnöki rendszer sem ugyanúgy néz ki Moszkvában, mint Párizsban. Az sem valószínű, hogy a brit típusú többségi parlamentarizmus mindenhol működőképes lenne, vagy hogy mindenhol pontosan úgy lenne működőképes, mint Londonban.

ov_merkel.jpgOrbán Viktor Berlinben (a kép forrása)

Ha Orbán Viktor arra gondolt (és mi másra gondolhatott volna?), hogy az elnöki rendszerekben a végrehajtó hatalom nagyobb mozgástérrel bír, mint a parlamentáris rendszerekben, akkor a fenti példák mutatják, hogy ez nem feltétlenül és nem általános érvénnyel igaz. Akár még amellett is lehet legitim módon érvelni, hogy a brit miniszterelnök könnyebben tud kormányozni, és nehéz döntéseket hozni-végrehajtani, mint az amerikai elnök.

Mi kell nekünk?

Tény ugyanakkor, hogy a De Gaulle-féle 1958-as francia alkotmányreform lényege a végrehajtó hatalom megerősítésében és a parlament leértékelésében, illetve úgymond “keretek közé szorításában” állt. Ez azonban speciális esetnek számít, hiszen Franciaország az instabil “szuperparlamentarizmus” betegségében szenvedett 1958 előtt – a tünet az volt, hogy 11 év alatt 22 kormányt fogyasztott el az ország.

Az sem mondható, hogy feltétlenül mindenkinek “elnökösítésre” van szüksége, aki meg akarja erősíteni a végrehajtó hatalmat. De Gaulle tisztában volt ezzel. Az alkotmánykoncepciót először ismertető bayeux-i beszédében például utalt Szolónra, akitől állítólag megkérdezték, melyik a legjobb alkotmány, és ő azt válaszolta: “Mondják meg előbb, hogy mely népnek és mely korszakban!”. De Gaulle tehát nem egy univerzális “jó alkotmányt” hozott létre, hanem egy olyat, amelyről hitte, hogy az tartósan jó – a franciáknak.

jpg_Charles_de_Gaulle.jpg

“Mondják meg mikor, mondják meg, hol!”
(A kép forrása)

A magyar történelemben is vannak olyan elemek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ember az erős és tekintéllyel bíró végrehajtó hatalom, tehát az elnöki vagy félelnöki, esetleg a többségi parlamenti rendszer mellett érveljen. Egy olyan országról beszélünk elvégre, ahol a Kádárokat, a Horthykat, a Ferenc Józsefeket kifejezett kultusz övezi. De Magyarország olyan ország is, ahol a hatalommegosztás, “a helyi szabadságok” szintén nagy hagyományokkal bírnak. Szükség van-e, lenne-e mindkét hagyomány beemelésére az alkotmányos rendszerünkbe? Ha igen, miért, ha nem, miért nem? A különböző kombinációk hogyan alakítanák a rendszer hatékonyságát, tekintélyét, esetleg a fékek és ellensúlyok dolgát? Ezek azok a kérdések, amelyeket őszintén szólva nem igazán sikerült nyilvánosan megvitatni a 2011-es alkotmányozás idején, pedig lett volna értelme.

Az alkotmányozás ugyanis sosem arról szól, hogy objektíve melyik a jobb rendszer, hanem arról, hogy az adott népnek melyik a jobb, éppen az adott pillanatban.

Kommentek

Kommentek